Διαδικτυακή έρευνα για την αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων κινητικότητας, στο πλαίσιο της της Β φάσης συμμετοχικού σχεδιασμού του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Πατρέων

Ο Δήμος Πατρέων προχωρά στο επόμενο στάδιο των διαδικασιών εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την πόλη της Πάτρας. Έχοντας ολοκληρώσει το «Στάδιο Α: Προετοιμασία» του ΣΒΑΚ, σύμφωνα με την μεθοδολογία που ορίζεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες εκπόνησης και τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, στο πλαίσιο το οποίου πραγματοποίησε τα παρακάτω: προχώρησε στηνContinue reading “Διαδικτυακή έρευνα για την αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων κινητικότητας, στο πλαίσιο της της Β φάσης συμμετοχικού σχεδιασμού του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Πατρέων”

Ο Δήμος Πατρέων πραγματοποιεί την Β΄ Διαβούλευση με φορείς της πόλης, για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Ο Δήμος Πατρέων προχωρά στο επόμενο στάδιο των διαδικασιών εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την πόλη της Πάτρας. Στο πλαίσιο της Β φάσης συμμετοχικού σχεδιασμού για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότηταςτης Πάτρας, τόσο οι φορείς, όσο και οι ομάδες πολίτων και οι κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης θα μπορούν να συνεισφέρουν μεContinue reading “Ο Δήμος Πατρέων πραγματοποιεί την Β΄ Διαβούλευση με φορείς της πόλης, για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας”

Έρευνα Προτιμήσεων Μέσων Μετακίνησης

Στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, και προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, η ομάδα σχεδιασμού στηρίζεται στη βοήθεια σας, ώστε να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των πολιτών σχετικά με την χρήση των μεταφορικών μέσων. Η εκτίμηση της πιθανότητας επιλογής ενός μεταφορικού μέσου, είτε αυτό πρόκειται για ΙΧ, ποδήλατοContinue reading “Έρευνα Προτιμήσεων Μέσων Μετακίνησης”

Ο Δήμος Πατρέων πραγματοποίησε την Α΄Διαβούλευση με φορείς της πόλης, για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Ο Δήμος Πατρέων πραγματοποίησε, την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022, στην Αγορά Αργύρη, την Α΄ ιαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) Πάτρας.Παρόντες ήταν οι Αντιδήμαρχοι Μιχάλης Αναστασίου-Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας και Αναστασία Τογιοπούλου Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, μέλη της ομάδας έργου του Δήμου, εκπρόσωποι του Συμβούλου που έχει αναλάβει την υποστήριξη του έργουContinue reading “Ο Δήμος Πατρέων πραγματοποίησε την Α΄Διαβούλευση με φορείς της πόλης, για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας”

Πλάνο εμπλοκής συμμετοχικού σχεδιασμού

Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας είναι ένα από τα βασικά στοιχεία ενός ΣΒΑΚ. Η τοπική κοινωνία διακρίνεται σε φορείς που επηρεάζουν άμεσα το μεταφορικό έργο, ομάδες που αλληλοεπιδρούν με διαφορετικούς τρόπους με το σύστημα αστικής κινητικότητας, καθώς και το ευρύτερο σύνολο των πολιτών με τις υποκειμενικές του ανάγκες και προτιμήσεις μετακίνησης. Προκειμένου να εφαρμοστεί αποτελεσματικάContinue reading “Πλάνο εμπλοκής συμμετοχικού σχεδιασμού”

Ξεκίνησε η διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ

Ο Δήμος Πατρέων προχωράει στην εκπόνηση του στρατηγικού σχεδίου για την κινητικότητα! Μέσω της σελίδας που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του ΣΒΑΚ, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία εξέλιξης του έργου αλλά και να συμμετάσχει σε αυτό μέσω των ερευνών/δημοσκοπήσεων που πραγματοποιούνται σε κάθε φάση συμμετοχικού σχεδιασμού-διαβούλευσης.