Ο Δήμος Πατρέων πραγματοποίησε την Α΄Διαβούλευση με φορείς της πόλης, για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Ο Δήμος Πατρέων πραγματοποίησε, την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022, στην Αγορά Αργύρη, την Α΄ ιαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) Πάτρας.
Παρόντες ήταν οι Αντιδήμαρχοι Μιχάλης Αναστασίου-Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας και Αναστασία Τογιοπούλου Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, μέλη της ομάδας έργου του Δήμου, εκπρόσωποι του Συμβούλου που έχει αναλάβει την υποστήριξη του έργου και εκπρόσωποι φορέων της πόλης.
Βασικός σκοπός της πρώτης Διαβούλευσης ήταν αφενός η ενημέρωση των φορέων σχετικά με το έργο, τη διαδικασία εκπόνησης και την επίδραση που αναμένεται να φέρει στον σχεδιασμό της κινητικότητας της Πάτρας και αφετέρου η άντληση πληροφοριών σχετικά με τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν φορείς και πολίτες του Δήμου ως προς διαφορετικούς τομείς κινητικότητας, καθώς και η αξιολόγηση της κατάστασης του υφιστάμενου μεταφορικού συστήματος, έτσι όπως την αντιλαμβάνονται.
Μετά την παρουσίαση από τους εκπροσώπους του Συμβούλου του έργου και της σημασίας του, οι εκπρόσωποι των φορέων κατέθεσαν ερωτήσεις, παρατηρήσεις και τοποθετήσεις.
Συμφωνήθηκε η διαβούλευση να συνεχιστεί με την υποβολή των θέσεων των φορέων στην Ομάδα Έργου για να ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση του ΣΒΑΚ.
Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της Πάτρας είναι μια προσπάθεια του Δήμου να οργανώσει και να εξορθολογήσει, σε μακροσκοπικό ορίζοντα, την εξέλιξη των συστημάτων μεταφορών στην περιοχή.
Στόχος είναι να οργανωθεί ένα σύστημα μεταφορών που θα δίνει, κατά το δυνατόν, προτεραιότητα στις ήπιες μορφές μετακίνησης, προσφέροντας περισσότερο χώρο στον πεζό, στο ποδήλατο και στα μέσα μαζικής μεταφοράς με γνώμονα την βελτίωση της οδικής ασφάλειας για όλους τους μετακινούμενους.
Η διαβούλευση θα συνεχιστεί και στις επόμενες φάσεις του έργου.

Για αναλυτικές πληροφορίες, την πορεία του ΣΒΑΚ της Πάτρας και τις εκδηλώσεις του, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο https://svakpatras.com/ , όπου θα υπάρχει η δυνατότητα να συμμετέχουν στις έρευνες και να μεταφέρουν τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Φωτογραφίες από την διαβούλευση:

Αρέσει σε %d bloggers: