Περιήγηση στο site

Η ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ Δήμου Πατρέων έχει δημιουργηθεί λαμβάνοντας υπόψη της οδηγίες του Ν.4784/2021 (ΦΕΚ Α’40/16,3,2021) ο οποίος διέπει τις διαδικασίες εκπόνησης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Λίγα λόγια για την ιστοσελίδα:

Μέσω του αρχικού μενού (οριζόντια μπάρα), ο επισκέπτης έχει τις εξής δυνατότητες:

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΒΑΚ; : Μέσω του συνδέσμου αυτού, ο χρήστης ενημερώνεται για την έννοια των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, την διαφορά τους από τον μέχρι τώρα παραδοσιακό σχεδιασμό στις κυκλοφοριακές μελέτες και τις Ευρωπαϊκές οδηγίες που αναπτύχθηκαν μέσα από το παρατηρητήριο ELTIS.

ΤΟ ΣΒΑΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ: Η συγκεκριμένη επιλογή κατευθύνει τον επισκέπτη σε δύο ξεχωριστές σελίδες

  • ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Συνοπτική περιγραφή του έργου ΣΒΑΚ Δήμου Πατρέων. Παρουσιάζεται το πλάνο εκπόνησης και οι επιμέρους φάσης του σχεδίου.
  • ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ: Είναι τα επιμέρους στάδια του έργου, στα οποία θα αναρτάται όλο το απαραίτητο υλικό βάσει του νόμου 4784/2021.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ: Είναι η σελίδα μέσα από την οποία ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος πολίτης ή φορέας μπορεί να συμμετάσχει ενεργά στο ΣΒΑΚ. Συγκεκριμένα εδώ ο επισκέπτης:

  • Ενημερώνεται για το πλάνο εμπλοκής των φιορέων και των πολιτών, δηλαδή τον τρόπο και τις φάσεις στις οποίες θα κληθούν φορείς και πολίτες να συναποφασίσουν και να τοποθετηθούν επί του υλικού του ΣΒΑΚ.
  • Συμμετέχει στις έρευνες, τα ερωτηματολόγια και τις δημοσκοπήσεις του ΣΒΑΚ. Σε κάθε φάση εκπόνησης θα υπάρχει σχετική ενημέρωση για νέες έρευνες ή δημοσκοπήσεις οι οποίες αποτελούν ευκαιρία για κάθε ενδιαφερόμενο να συνδιαμορφώσει τον σχεδιασμό.
  • Αποκτά πρόσβαση σε πρακτικά από περασμένες διαβουλεύσεις και σε υλικό από τα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων και ερευνών.
  • Μπορεί να κατεβάσει το Σύμφωνο Συμμετοχής Φορέων: έγγραφο που συνυπογράφεται από εκπροσώπους φορέων και δημοτική αρχή αι το οποίο αποτελεί συμφωνία καλής συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών σε φάση εκπόνησης αλλά και υλοποίησης του σχεδίου.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ: Ο επισκέπτης παρακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις του ΣΒΑΚ και ενημερώνεται ανά τακτά διαστήματα για την πορεία εκπόνησης.