Επικοινωνία με ομάδα έργου

Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερο το έργο του ΣΒΑΚ Δήμου Πατρέων. Στην ακόλουθη φόρμα μπορείτε να αναφέρετε οποιαδήποτε επισήμανση ή πρόταση έχετε σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του σχεδίου.

Προστασία προσωπικών δεδομένων: Η ομάδα έργου δεσμεύεται ότι κανένα στοιχεία σας δεν θα δημοσιευτεί και δεν θα χρησιμοποιηθεί για κανέναν λόγο εκτός της επικοινωνίας στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Για τον λόγο αυτό και σας δίνεται η δυνατότητα να διατηρήσετε την ανωνυμία σας στην ακόλουθη φόρμα.